Doelstelling

 

Het DOEL van de stichting is: het verlenen van persoonlijke ondersteuning aan in India verblijvende, uit Tibet gevluchte ouderen zonder wezenlijke bron van inkomsten. De ondersteuning is gericht op huisvesting, voeding, medische verzorging en alles wat daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk is in de meest ruime zin.

 

Veel van deze ouderen zijn 60 jaar geleden al met de Dalai Lama uit Tibet gevlucht en hebben sindsdien nooit de kans gehad weer naar hun land terug te keren, al was het maar voor een korte vakantie. Een groot aantal ouderen woont in een ruim gebied rond Dharamsala, waar ook de zetel van de Tibetaanse regering in ballingschap gevestigd is. Een van de daaronder vallende ministeries is “The Ministery of Home” (het ministerie van thuiszaken). In elk gebied kent men een ‘Tibetan Welfare Office’ (een soort kantoor van sociale zaken). Zo’n kantoor is er ook voor de Dekyiling Collony liggend in het gebied rond de stad Dehra Dun. Door bekendheid met enkele mensen daar, zijn we in dit gebied met de werkzaamheden van de stichting begonnen en werken nauw samen met het ‘Tibetan Welfare Office’ aldaar.

 

We hebben ons gerealiseerd, dat de meeste stichtingen zich richten op kinderen en gezinnen. Dat is van het allergrootste belang. Maar veelal alleenstaande ouderen zonder kinderen (of met kinderen, die te arm zijn om hun ouders te helpen) en dan ook nog gevluchte ouderen, komen ernstig tekort. Toen ze nog jonger waren lukte het zelf hun dagelijks kostje bijeen te scharrelen, echter veelal met werkzaamheden, waaraan geen pensioen verbonden was. Daardoor staan ze nu met praktisch lege handen. Onze mening is dat deze mensen, die al zo’n zwaar leven achter de rug hebben, een beetje hulp verdienen en daarvoor zetten we ons graag in.

 

Beleidsplannen

Beleidsplan 2024-2026 (pdf-document)
Beleidsplan 2020-2023 (pdf-document)
Beleidsplan 2017-2019 (pdf-document)
Beleidsplan 2014-2016 (pdf-document)
Beleidsplan 2008-2009 (pdf-document)