Hoe werken we?

De Ama Youdon Stichting werkt nauw samen met het Tibetan Wellfare Office in Dekyiling. Deze selecteert die ouderen die het meest extra ondersteuning nodig hebben. Twee van de bestuursleden, Tsultem Rinchen Dorjee en William Yang, gaan jaarlijks naar Dekyiling om de contacten te onderhouden en de ouderen te bezoeken. Dit is een zeer directe manier om te zien hoe een kleine bijdrage een groot effect kan hebben in een mensenleven.

Elke 3 maanden maakt de stichting geld over naar India, afgestemd op de vraag en het aantal te ondersteunen ouderen. De mensen van het Tibetan Wellfare Office dragen zorg voor de verdeling van de ‘stipendia’ en bezoeken de ouderen tenminste elke 3 maanden. D.m.v. hun duimafdruk bevestigen de ouderen de ontvangst van hun stipendium.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Ama Youdon Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De kosten van de jaarlijkse bezoeken aan de ouderen in India worden voor eigen rekening genomen en kunnen als gift aan de stichting beschouwd worden.
In India gemaakte onkosten die direct ten gunste komen van de ouderen (bv. aanschaf dekens, aanleg waterleiding) worden vergoed.

Digitale ontmoeting

In 2021 en 2022 is er op digitale wijze contact met de mensen in India geweest.. Op deze manier zijn er belangrijke onderwerpen besproken kunnen worden. Ook is er kennisgemaakt met de heer Dhondup Gyalpo, de opvolger van onze contactpersoon/welfare officer de heer Norbu. De heer Gyalpo heeft veel ervaring met het werken voor de Tibetaanse regering en met oudere Tibetanen, die in India wonen.