Bestuur

William Yang (voorzitter)

Dr. William Yang, theoloog en religiewetenschapper. Was initiatiefnemer van het Taborhuis voor mensen met kanker.
Hij gaat vanaf 1988 ieder jaar naar India om de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap te bezoeken en is via diverse projecten betrokken geweest bij het behoud van de unieke Tibetaanse cultuur. Hij ontdekte dat de situatie voor veel ouderen schrijnend is. Op initiatief van Liesbeth Steneker, die een groot deel van haar nalatenschap wilde bestemmen voor deze ouderen, heeft hij met Tsultem Rinchen Dorjee en Rob Lindhout de Ama Youdon Stichting opgezet. Hij bezoekt jaarlijks alle ouderen.

Tsultem Rinchen Dorjee (bestuurslid)

Tsultem Richen Dorjee is geboren in Bhutan en op een gegeven moment naar India gegaan waar hij zijn verdere scholing en opleiding kreeg binnen de Tibetaanse gemeenschap. Hij werkte later voor een Zweedse hulporganisatie in Rajpur, een kleine stad in de nabijheid van Dekyiling en in het Norbulinka Instituut bij Dharamshala (www.norbulinka.org), waar jongeren opgeleid worden om de culturele tradities van Tibet te levend te houden en verder te ontwikkelen. Op dit moment woont hij in Nijmegen en is eigenaar van het Tenzin Tibet Huis (www.tenzintibethuis.nl ) in de Hezelstraat. Regelmatig wijst hij bezoekers op de mogelijkheid het Tibetaanse volk en de cultuur te ondersteunen. Zo legde hij het contact tussen Diederick Sprangers en Ama Youdon. Dit contact werd de basis voor de oprichting van de Ama Youdon Foundation.

Ytsje Landman (bestuurslid)

Ytsje Landman is algemeen bestuurslid. Van van september 2010 tot mei 2020 is zij secretaris van de Ama Youdon Stichting geweest. Uit waardering voor het mooie initiatief van Liesbeth Steneker en hun vriendschappelijke relatie, zet Ytsje zich op een enthousiaste wijze in voor de Ama Youdon Stichting. Samen met anderen is zij ook betrokken bij de ondersteuning van gevluchte Tibetaanse kinderen.

Ganny Boer (secretaris)

Sinds mei 2020 is Ganny actief voor de Ama Youdon Stichting, in de rol van secretaris. Zij heeft deze rol overgenomen van Ytsje. Begin 2020 ging Ganny mee met een groepsreis naar Dharamsala, georganiseerd door William voor yogadocenten. Op deze reis heeft zij verschillende mooie en ontroerende ontmoetingen gehad met gevluchte Tibetanen, jong en oud. Hun verhalen en de wijze waarop de Ama Youdon Stichting de hulp voor ouderen organiseert, hebben haar gestimuleerd zich daadwerkelijk in te zetten voor de organisatie.  

 

Eline Rinchen Dorjee-Weiman (penningmeester)

Eline is sinds eind 2019 bestuurslid-penningmeester van de Ama Youdon Stichting. Eline is, als vrouw van de mede-oprichter Tsultem Rinchen Dorjee, al jaren bekend met de Ama Youdon Stichting. Bovendien heeft ze Ama Youdon persoonlijk gekend. Eline heeft warme herinneringen aan haar. Met haar man bezoekt Eline regelmatig de Tibetaanse kolonie Dekyiling in India, waar de oudere mensen wonen die worden ondersteund door de stichting. 

Richard Hamstra (bestuurslid)

Richard is sinds begin 2020 bestuurslid van de Ama Youdon Stichting. Sinds lange tijd heeft Richard interesse in en betrokkenheid met Tibet. Hij hoorde van de Ama Youdon Stichting in een gesprek met William Yang. Dit gesprek vond plaats op de verzorgingspost van Walk for Tibet, tijdens de Nijmeegse 4-daagse. Hij was daar vrijwilliger voor Walkfortibet.nl . In het dagelijks leven werkt hij in de ICT en houdt zich bezig met het onderhoud van de website. Met deze deskundigheid en ervaring draagt hij zijn steentje bij aan de Ama Youdon Stichting.  

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook voor het jaarlijkse bezoek aan India ontvangen zij geen vergoeding; deze reizen worden uit eigen zak betaald. Gemaakte kosten voor kadoos aan zowel de ouderen als de meewerkende personen in India worden wel uit de middelen van de stichting bekostigd.