Bestuur

William Yang (voorzitter)

Theoloog, initiatiefnemer van het Taborhuis voor mensen met kanker.
Gaat vanaf 1988 ieder jaar naar India om de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap te bezoeken en is via diverse projecten betrokken bij het behoud van de unieke Tibetaanse cultuur. Aanvankelijk waren dit projecten voor onderwijs van jongeren, maar later ontdekte hij dat de situatie voor ouderen vaak nog veel schrijnender is. Toen zijn oude vriendin Liesbeth Steneker te kennen gaf een groot deel van haar nalatenschap ten goede te willen laten komen aan deze ouderen heeft hij met Tsultem Rinchen Dorjee en Rob Lindhout de Ama Youdon Stichting opgezet.
Hij bezoekt jaarlijks alle ouderen die via deze stichting ondersteund wordt.

Tsultem Rinchen Dorjee (bestuurslid)

Tsultem Richen Dorjee is geboren in Bhutan en is op een gegeven moment naar India gegaan waar hij zijn verdere scholing en opleiding kreeg binnen de Tibetaanse gemeenschap. Hij werkte later voor een Zweedse hulporganisatie in Rajpur, een kleine stad in de nabijheid van Dekyiling en in het Norbulinka Instituut bij Dharamshala (www.norbulinka.org), waar jongeren opgeleid worden om de culturele tradities van Tibet te levend te houden en verder te ontwikkelen. Op dit moment woont hij in Nijmegen en is eigenaar van het Tenzin Tibet Huis (www.tenzintibethuis.nl ) in de Hezelstraat. Regelmatig wijst hij bezoekers op de mogelijkheid het Tibetaanse volk en de cultuur te ondersteunen. Zo legde hij het contact tussen Diederick Sprangers en Ama Youdon. Dit contact werd de basis voor de oprichting van de Ama Youdon Foundation.

Ytsje Landman (secretaris)

Ytsje Landman is sinds september 2010 secretaris van de Ama Youdon Stichting. Uit waardering voor het mooie initiatief van Liesbeth Steneker en vanuit hun vriendschappelijke relatie, wil zij op deze manier een actieve bijdrage leveren aan de Ama Youdon Stichting. Met anderen is zij ook betrokken bij de ondersteuning van gevluchte Tibetaanse kinderen.

Rob Lindhout (penningmeester)

Penningmeester sinds de oprichting van de stichting; vanaf 2001 een aantal jaren geschoold in het Tibetaans Boeddhisme bij vaste leraar Gelek Rimpoche (VS). Daarnaast lessen gevolgd bij Sogyal Rimpoche en de Dalai Lama. Werkzaam geweest als vrijwilliger op het boeddhistisch centrum Jewel Heart in Nijmegen en in de winkel van Tsultem Rinchen Dorjee en zijn vrouw. In 2006 een reis gemaakt door Tibet.

Eline Rinchen Dorjee-Weiman

Eline Rinchen Dorjee-Weiman is nog maar recentelijk bestuurslid van de Ama Youdon Stichting (sinds november 2019). Toch is ze bekend met de stichting, omdat ze de vrouw is van de mede-oprichter Tsultem Rinchen Dorjee. Bovendien heeft ze Ama Youdon persoonlijk gekend en heeft ze warme herinneringen aan haar. Met haar man bezoekt Eline regelmatig de Tibetaanse kolonie Dekyiling in India, waar de oude mensen wonen die worden ondersteund door de stichting.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook voor het jaarlijkse bezoek aan India ontvangen zij geen vergoeding; deze reizen worden uit eigen zak betaald. Gemaakte kosten voor kadoos aan zowel de ouderen als de meewerkende personen in India worden wel uit de middelen van de stichting bekostigd.