Nieuws

 Juni 2022 

De Ama Youdon Stichting heeft haar geld in beheer bij de Triodosbank. Jarengeleden zijn hiermee een aantal ‘certificaten van de bank’ gekocht. Voor de betaling van de AYS-ouderen kan het nodig zijn een deel van de certificaten in liquide middelen om te zetten. Nu blijkt dat de Triodosbank niet in staat is de certificaten terug te kopen.  Naar verwachting zal er in 2023 een intern handelsplatform werkzaam zijn, waarmee dit wel mogelijk is. Kijkend naar de financiële middelen van de Ama Youdon Stichting kunnen wij stellen dat we tot en met het 1e kwartaal 2024 genoeg liquide middelen hebben om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit laatste mede dankzij de giften van onze sponsoren.    

 September 2019

Begin deze maand is besloten om de huidige website (deze is ruim 10 jaar geleden opgezet) om te laten zetten naar een meer ‘moderne’ versie, die ook te lezen is op smartphones en tablet. Tevens zullen we een Engelstalige versie toevoegen, zodat de website wereldwijd gelezen kan worden. En natuurlijk ook door onze contactpersonen in India. 

Augustus 2019
Naar aanleiding van het laatste bezoek aan India (februari 2019) is het plan ontstaan op een watertank te laten aanleggen voor drinkwater, zodat dat dit ook in tijden van krapte in de buurt aanwezig is. Een speciale gift heeft de bekostiging van deze watertank mogelijk gemaakt. Intussen zijn de financiële middelen overgemaakt naar India en is het ontwerp ontvangen. 

Februari 2019
Tijdens het jaarlijkse bezoek aan de ouderen in India heeft er een unieke bijeenkomst plaatsgevonden van alle ouderen in de Community Hall van Dykiyling. Speciale koks verzorgden de maaltijd en ‘sponsor’ jongeren zorgden voor o.a. de bediening. Er werd muziek gemaakt en ook gezongen. Het contact met de ouderen was hartelijk en had een grote meerwaarde. Het was fijn om het contact dat de ouderen nu onderling hadden te zien.

December 2018
Op 5 december bereikte ons het navolgende bericht:
I am sorry to inform you all that during our stipend distribution last time for the period July-Sep 2018, we found out that Granny Nima Gyalpo AYF-010 at Raipur Tibetan Colony has expired on 25.10.2018 and his last ritual will last till Mid December 2018. Hence, you are kindly requested to send his last 4th Qtr 2018 stipend so that it will contribute to his final puja. I asked the family neighbour about the need of extra fund but came to know that he has some savings which will cover the religious pujas. Mr. Nima had some diarrrhoea problem and later due to much dehydrade he could not recover it. Let us all pray to our granny Nima Gyalpo, Om Mani Padme Hum!

December 2018
In het afgelopen half jaar ondervonden we veel hinder van de automatisering van het betalingsverkeer tussen Nederland en India. Na lang onderzoek, ook aan de zijde van de bank, blijkt de geautomatiseerde controle van de overschrijvingen uiterst kritisch op de omschrijving op de betalingen. We weten nu welke informatie in welk format vermeld moet worden.

Juni 2018
Op 7 juni ontvingen wij het volgende bericht van onze contactpersoon, Dorjee Tenzin
I am here to inform you that AYF-025 Jampa Wangchuk at Drikung Nunnery Centre looked after by the Nuns had finally expired on Friday 22, June 2018 without any major illness or pain. After hearing the news, I along with a Secretary from our main office visited the Retreat Centre and met with the Ani La who is caring after him. They were very grateful for the fund and says it helped his funeral with the main support from the Nunnery Centre.

April 2018
De stichting heeft besloten een aantal permanente toevoegingen te doen aan de ondersteuning die wij aan de ouderen leveren.
– voor de ondersteuning van de rituelen die bij een begrafenis/crematie wordt per overledene € 180 beschikbaar gesteld. Aangegeven is dat dit het gemiddelde bedrag is. We zorgen dat er ter plekke altijd voldoende geld aanwezig is om deze ondersteuning te leveren.
– voor de ondersteuning van prayermeetings in het wijkcentrum stellen we € 500 per jaar beschikbaar. Hiervan worden middelen ter ondersteuning van deze bijeenkomsten gekocht.
– voor elke oudere stellen we een bedrag beschikbaar voor het betalen van een eenvoudige ziektekostenverzekering.

April 2018
Begin april is de eerste oudere, die we ondersteunden, Ama Kyipa overleden. Ze is 93 jaar geworden. De Ama Youdon Stichting ondersteunt haar crematie. Haar oudere zuster (bedlegerig, inmiddels 96) blijft nu verder alleen wonen in de woning. Het volgende bericht ontvingen we hierover uit India:
I am here to inform you all that Momo Kyipa sponsorship started from July 2009 has passed away on 3/4/2018 due to her year old fractured hip. Her sister Momo Choenyi Paldon is supported as the couple for the past many years, so I think you will consider to continue in her place.

Februari 2018
Onze voorzitter William Yang heeft in januari weer een bezoek gebracht aan alle ouderen in India. Alle ouderen hebben daarbij deze keer een heerlijke warme muts ontvangen.
Verder zijn er nieuwe foto’s gemaakt en, dankzij de aanwezigheid van een dochter van Tsultem Rinchen Dorjee die als tolk optrad, zijn er ook diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal biografieën op de website zijn bijgewerkt.
Deze maand hebben alle donateurs weer een dankkaart voor hun donaties ontvangen. De verzending hebben we laten samenvallen met Losar, de viering van het Tibetaanse nieuwjaar (16-18 februari).

Januari 2018
Aan de ouderen die ondersteund worden, is per januari toegevoegd Mr. Sonam Tsenphel, geboren in 1950. Het aantal ondersteunde ouderen komt hiermee op 16.

December 2017
Vanaf deze maand is onze rekening bij ABN AMRO aktief en verlopen de bankoverschrijvingen naar India weer probleemloos.

Oktober 2017
Onlangs kregen we bericht van het overlijden van Mrs. Llamo Tar. Zij overleed op 30 september. De buren hebben de begrafenis geregeld en bijdragen verzameld voor het bekostigen van de nodige rituelen. 

September 2017
We hebben besloten jaarlijks een eenmalig bedrag over te maken als ondersteuning voor de wekelijkse meditatie-bijeenkomsten die door ouderen worden bijgewoond. Het betreft kosten voor wierook, kaarsjes, andere offergaven en een bijdrage voor een bezoekende lama.

Juli 2017
Sinds deze maand ondervinden wij problemen met het per bank overmaken van de stipendia naar India. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat de transmissie van de gelden loopt via een bank in Brussel. Voor deze bank zijn de eisen aan de ontvangstzijde in India verscherpt, waardoor de overmaking retour komt. Daarop hebben we besloten om het betalingsverkeer naar het buitenland rechtstreeks te laten lopen via een bank die in India is vertegenwoordigd. Tot die tijd worden de stipendia overgemaakt via een vestiging van Western Union, een tamelijk omslagtige methode.

April 2017
De jaarverslagen van 2016 zijn op de website toegevoegd.
De zijn gestart met het bijdragen aan de huurkosten van een aantal ouderen. Deze kosten zijn voor deze mensen dermate hoog dat zij een onevenredig deel van hun financiële middelen daaraan kwijt zijn. We dragen voor 4 ouderen elke maand 600 roepies bij (= circa € 8).

Maart 2017
Aan de ouderen die ondersteund worden zijn  toegevoegd: Mr. Legden (geboren 1940) en Mr. Jampa Wangchuk (geboren 1931).

Januari 2017
De jaarverslagen van 2015 zijn aan deze website toegevoegd. U kunt deze downloaden en dan op uw gemak lezen. De verslagen zijn in PDF-formaat, waarvoor u het programma Acrobat Reader op uw computer nodig heeft.
Sinds eind 2014 ondersteunen wij de werkzaamheden van een verpleegkundige, Namgyal Dolma. Met haar is een contract afgesloten, dat door de contactpersonen in Dekyiling heel accuraat op papier is gezet. Wilt u het inzien dan kan dat via deze link.
Op de website is de pagina ‘Foto’s van ouderen’ geheel vernieuwd. Aan de foto’s zijn uitgebreidere biografieën toegevoegd zodat u een beter beeld heeft van het leven van de ouderen die wij financieel ondersteunen. Met deze link gaat u direct naar deze pagina.

December 2016
We hebben onze stichting aangemeld bij de website van YouBeDo. Dit is een website waar u uw boeken kunt bestellen, net als bij bv BOL.com, maar waarbij 10% van het aankoopbedrag kunt toedelen aan een goed doel. Eén van die goede doelen is nu ook de Ama Youdon Stichting. Deze bevindt zich onder de goede doelen die beginnen met de letter ‘A’. Mogen wij aan u vragen bestellingen van Nederlandse boeke voortaan via YouBeDo te doen? De boekenprijs is hetzelfde, maar u kunt ons werk hiermee steunen.

September 2016
Op 23 september is Mr. Sonam, één van de door ons ondersteunde ouderen, op 85-jarige leeftijd in Dekyiling overleden. We hebben hem de afgelopen 2.5 jaar financieel mogen ondersteunen dankzij de giften van onze sponsors.

September 2015
Na afgelopen jaar overgeslagen te hebben, zal onze voorzitter William Yang in januari 2016 weer een bezoek brengen aan de ouderen die wij ondersteunen in de regio van Dhikiling in Noord-India. Deze keer hoopt hij ook meer te kunnen zien van het werk van onze care-taker die de ouderen met enige regelmaat bezoekt en ondersteunt. 

Augustus 2015
De afgelopen maand is de woning van onze oprichtster, Liesbeth Steneker, verkocht. Hiermee zal het legaat op afzienbare termijn voor de stichting beschikbaar komen. Dit betekent dat ons voortbestaan en de ondersteuning van de ouderen voor langere tijd gegarandeerd zal zijn. Wij willen het legaat echter ‘achter de hand’ houden voor tijden waarin de inkomsten uit giften of uit sponsoracties van minder armslag geven. 

Juli 2015
In deze maand hebben weer diverse mensen als sponsor meegelopen aan de vierdaagse van Nijmegen. Ook werd door een aantal vrijwilligers langs de route een post bemand om even in bij te komen. Vanuit deze post, die herkenbaar was aan de Tibetaanse vlag, werden ook onze flyers aan langskomende en belangstellende lopers uitgedeeld. Aan sponsorgelden is een bedrag van bijna € 900 opgehaald. Wij danken zowel de stichting Walk for Tibet, als de lopers en de vrijwilligers.
Op de website van Walk for Tibet zijn de fotoos te zien (http://www.walkfortibet.nl/336954335). 

Mei 2015
De afgelopen paar maanden hebben zich de eerste donateurs aangesloten die ons op basis van een jaarlijkse notariële gift gaan ondersteunen. Wij zijn hen hier op voorhand heel dankbaar voor. Voor ons en voor de ouderen is een regelmatige ondersteuning het prettigst omdat we op deze manier de giften en de uitkeringen het beste op elkaar af kunnen stemmen. Zonder regelmatige giften moeten we altijd wat aan de voorzichtige kant blijven met het aannemen van nieuwe ouderen. Dus: steun ons met uw regelmatige gift! 

Maart 2015
Eén van onze ondersteunende vrijwilligers heeft besloten voor zijn 60ste verjaardag familie en vrienden te vragen om een bijdrage voor de Ama Youdon Stichting. Hier is op gulle wijze gebruik van gemaakt waardoor een totaalbedrag van € 1000 de afgelopen maand op onze bankrekening werd bijgeschreven. Waarvoor onze hartelijke dank. Misschien een idee om uw verjaardag in te zetten om de Ama Youdon Stichting te ondersteunen?

Juli 2013
Op 6 juli 2013 was het een jaar geleden dat de oprichtster van de Ama Youdon Stichting is overleden. Ter nagedachtenis is een Pooja (speciaal ritueel) gehouden in Dekyiling Mani Lhakhang. Deze dienst werd bijgewoond door de Head Lama en de monnikken en alle ouderen die door de stichting ondersteund worden.