Onstaan

Liesbeth Steneker

Deze STICHTING is op initiatief van Liesbeth Steneker, daarbij geadviseerd door William Yang en Diederick Sprangers, in juni 2008 bij notariële akte opgericht. Testamentair is vastgelegd, dat na het overlijden van Liesbeth Steneker een deel van haar erfenis voor de werkzaamheden van de Ama Youdon stichting beschikbaar zal komen.

Wie was Liesbeth Steneker? Klik hier om haar biografie te lezen (Engels).

Ama Youdon

De herkomst van de naam van de stichting:
Ama Youdon was de eerste vrouw die door één van de initiatiefnemers van de stichting in Dekyiling werd ondersteund. De bijzondere ervaring die dit contact met zich meebracht inspireerde tot het opzetten van onze stichting. In de naam van de stichting wordt de herinnering levend gehouden aan een eenvoudige, liefdevolle Tibetaanse vrouw. Zij vertegenwoordigt het lot en lijden van haar volk in deze tijd.

Ama Youdon werd in 1926 geboren in Zuid Tibet. In 1959 vluchtte zij naar Bhutan. Toen zij ook uit dat land moest vluchten ging zij naar India en woonde sindsdien in Dekyiling bij Dehra Dun. Ama Youdon werd vanaf 2003 ondersteund door Diederick Sprangers die bij een bezoek aan de winkel van Tsultem in Nijmegen zag dat een sponsor werd gezocht voor deze vrouw die zonder zorg van eigen kinderen een moeizame oude dag had.

Tot haar overlijden op 8 november 2009 heeft hij niet alleen financieel maar ook emotioneel zorg voor haar gedragen.

Diederick bezocht haar ieder jaar in Dekyiling en er ontstond een warme band tussen beiden. Zijn ervaring gaf het nodige inzicht in de situatie voor ouderen, ook bij ziekte en overlijden, binnen de Tibetaanse vluchtelingen gemeenschap. Toen Liesbeth Steneker, die met Diederick bevriend was, kennis had genomen van zijn ervaringen besloot zij haar nalatenschap ten goede te laten komen aan de Tibetaanse ouderen in India en met name die ouderen die geen kinderen hebben om voor hen te zorgen. Zij vond het een passend idee om de stichting de naam mee te geven van de vrouw bij wie alles begonnen is.